REGULAMIN UŻYTKOWANIA
Oto zasady i ogólne warunki korzystania ze strony internetowej AGRIKPRODUCTS S.A., z siedzibą w strefie ekonomicznej Monte Cavalo, 3670- 273 Vouzela, Dystrykt Viseu, Gmina Vouzela, Miasto Vouzela i Pacos de Vilharigues, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 euro, o numerze w Rejestrze Handlowym: 513605819, właściciel marki handlowej AGRIKOLAGE, zwany dalej AGRIKOLAGE.
Korzystanie z tej strony (http://www.agrikolage.com) nadaje korzystającemu status Użytkownika. Z kolei status Użytkownika wiąże się z pełną i bezwarunkową akceptacją wszystkich przepisów przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, należy przeczytać wszystkie niezbędne informacje. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami tu zawartymi, nie powinien korzystać z niniejszego serwisu. Należy pamiętać, że jeśli w jakiejkolwiek formie korzysta z serwisu, należy przez to rozumieć, ze wszystkimi skutkami prawnymi, iż robi to w pełni akceptując wszystkie tutaj ustalone warunki, które to mają zastosowanie przy każdorazowym odwiedzeniu niniejszej strony internetowej.
Jesteśmy uprawnienia do zmiany zawartości strony w każdym momencie, a jakakolwiek zmiana wchodzi w życie po jej opublikowaniu. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub zmiany informacji, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Użytkownik zostaje również poinformowany, że dla uzyskania dostępu do niektórych funkcji, musi zostać utworzone konto  i wszystkie wskazane warunki muszą zostać zaakceptowane. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wskazywanych warunków, nie powinien finalizować procedury zakładania konta Użytkownika. 

AGRIKOLAGE informuje Użytkownika, że ​​strona jest jeszcze w fazie testów i z tego powodu mogą wystąpić nieprawidłowości, błędy techniczne, problemy z niektórymi funkcjonalnościami lub inne ograniczenia za które AGRIKOLAGE nie ponosi żadnej odpowiedzialności jednocześnie zapewniając, że dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualne problemy tak szybko, jak to możliwe.

PRODUKTY I USŁUGI
Strona internetowa służy również do sprzedaży i dostarczania produktów i usług. Jeśli chcesz nabyć nasz produkt lub usługę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem funkcji "Kontakt" lub za pośrednictwem naszej telefonicznej Obsługi Klienta.
Przekazywanie wszelkich wiążących informacji dotyczących produktów i usług powinno odbywać się w ramach powyższych dwóch form kontaktu, jako że wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są przykładowe i wykorzystywane wyłącznie w celu promowania naszych produktów i usług.
Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji dotyczącej produktów i usług, w szczególności w odniesieniu do przykładowych wyświetlanych obrazów, cen, warunków współpracy,  warunków technicznych i specyfiki danego produktu.
Użytkownik zostaje również poinformowany, że wyświetlanie produktów na stronie nie oznacza, iż są one dostępne w magazynie, jak również, że możemy zaprzestać oferowania do sprzedaży każdego z naszych produktów w dowolnym czasie.

 MOJE KONTO
Aby korzystać z tej funkcji, Użytkownik musi zaakceptować wszystkie wskazywane warunki i może dokończyć procedurę zakładania swojego konta wyłącznie w przypadku akceptacji wszystkich wyświetlanych warunków. Ukończenie procedury tworzenia konta oznacza akceptację wszystkich wyświetlanych warunków.
Funkcja ta będzie dostępna wyłącznie dla Użytkownika, który wypełnia wszystkie wymagane pola i doprowadza do końca proces tworzenia konta, dzięki czemu może uzyskać dostęp do innych dodatkowych funkcji, zarezerwowanych dla Użytkowników, którzy utworzą konto.
Użytkownik oświadcza, ze wszystkimi skutkami prawnymi, iż podczas tworzenia konta podaje tylko prawdziwe informacje, zobowiązując się jednocześnie do ich aktualizacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeżeli Użytkownik narusza obowiązek podawania prawidłowych danych i podaje fałszywe lub niedokładne informacje, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które może z tej przyczyny wyrządzić AGRIKOLAGE lub jakiejkolwiek osobie trzeciej.  AGRIKOLAGE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niedbałego użytkowania hasła Użytkownika i wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.

Postanowienia w odniesieniu do danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszystkie informacje, czy to  w formie tekstu czy obrazu, są własnością intelektualną posiadaną, kontrolowaną i licencjonowaną przez AGRIKOLAGE. Dlatego zabrania się Użytkownikowi modyfikowania, powielania, rozpowszechniania lub czynienia z nich pożytku, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Działania powyższe stanowią naruszenie prawa własności intelektualnej i podlegają odpowiedzialności na mocy prawa powszechnego, zarówno w dziedzinie prawa cywilnego, jak i prawa karnego.


USTERKI NA STRONIE
Mimo że AGRIKOLAGE zrobi wszystko, aby zapewnić sprawne działanie strony, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że na stronie mogą występować usterki, przerwy w działaniu lub inne błędy funkcjonalności, z powodu aktualizacji lub z przyczyn nieznanych.
Należy pamiętać, że nasza strona może mieć odnośniki do innych stron internetowych lub może być udostępniania z poziomu innych stron. Nie jesteśmy odpowiedzialni za działanie tychże stron i nie mamy wpływu na regulaminy użytkowania i politykę prywatności tychże stron, a Użytkownik korzysta z tego typu funkcjonalności wyłącznie na własną odpowiedzialność.


Proszę pamiętać:
1. W przypadku naruszenia warunków tu opisywanych, mogą zostać uruchomione wszelkie prawne mechanizmy działania;
2. Poza działaniem wskazanym w punkcie 1., możemy natychmiast po stwierdzeniu naruszenia warunków usunąć konto Użytkownika i uniemożliwić utworzenie nowego konta;
3. Postanowienia i warunki użytkowania przedstawione na niniejszej stronie są regulowane portugalskim prawem i portugalskie sądy mają wyłączną kompetencję do rozstrzygania wszelkich sporów stron, niezależnie od lokalizacji i narodowości Użytkownika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, także we wszelkich ewentualnych celach prawnych.