POLITYKA PRYWATNOŚCI
W odniesieniu do przekazanych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania, informujemy, że wszystkie zostaną poszanowane w ramach możliwych i rozsądnych wymagań, aby utrzymać poufne wspomnianych danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia z naszej bazy na pisemny wniosek. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o skorzystanie z opcji "Kontakt".
Ponadto, informujemy Użytkownika, że ​​wszelkie przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą z dnia 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz obejmuje ono obowiązek zgłoszenia prowadzonych zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Dane te nie mogą w żadnym wypadku być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.
Należy jednak pamiętać, że każdy Użytkownik, jest odpowiedzialny za treść informacji przesłanych lub transmitowanych i powinien mieć świadomość, że nie jest możliwe dla żadnej strony internetowej posiadanie polityki bezpieczeństwa, która gwarantuje, że dane nie mogą zostać przechwycone przez nieupoważnione osoby. W takiej sytuacji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
Ta strona jest przeznaczona do stosowania wyłącznie do użytku osobistego i jest zabronione używanie jej  w jakichkolwiek nielegalnych lub niedozwolonych celach.

Drogi Użytkowniku, należy pamiętać, że korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich aktualizacji.

Co się dzieje z zebranymi danymi ?
Na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przekazywane informacje będą wykorzystywane do wewnętrznego przetwarzania danych, w celu lepszego zrozumienia przez nas naszych klientów i rynku.
Podane informacje mogą być również wykorzystywane w celu dostarczania Użytkownikowi wszelkich bieżących informacji dotyczących naszych produktów i usług,  pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika w tym zakresie.
Informacje zebrane w przypadku wypełnienia przez Użytkownika ankiety, zostaną wykorzystane w celu zrozumienia preferencji i wymagań naszych klientów, a także zrozumienia, co musimy poprawić, aby zapewnić najbardziej odpowiednie rozwiązania dopasowane do różnych profilów naszych klientów.

 

Jak utrzymywana jest poufność przetwarzanych danych?
Po pierwsze, dane będą dostępne dla ściśle ograniczonej liczby osób w naszej firmie, które są objęte zobowiązaniami do zachowania poufności.
Po drugie, dane będą gromadzone i przetwarzane z zachowaniem najwyższej poufności oraz będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z najlepszymi praktykami, takimi jak: firewall oraz kontrolowanie dostępu użytkowników.

Jak połączyć się z  siecią społecznościową i z czym się to wiąże?
Na naszej stronie internetowej oferujemy „wtyczki” umożliwiające bezpośrednie przejście do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i LinkedIn. Jeśli zdecydujesz się korzystać z tych narzędzi i skorzystasz z przejścia do mediów społecznościowych, możesz udostępniać informacje znajomym i dostawcom mediów społecznościowych. Przetwarzanie danych w tym zakresie podlega polityce prywatności dostawców sieci społecznościowych. W szczególności dajemy możliwość skorzystania z  Facebooka, aby umożliwić dzielenie się informacjami i działaniami z członkami sieci społecznościowych, którzy odwiedzają naszą stronę internetową. Jednak, nie mamy kontroli nad informacjami zebranymi przez te media społecznościowe ani nie mamy dostępu do zebranych przez nie danych. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest w pełni pod kontrolą operatorów sieci społecznościowych, zgodnie z adekwatną polityką prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się  z polityką prywatności odnoszącą się do właściwego podmiotu.

 

Jak działa Polityka Cookies?

 

Na tej stronie mogą być wykorzystywane pliki cookies. Mają one przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności strony oraz świadczonych przez nas usług. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies pewne elementy naszej strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli Użytkownik chciałby usunąć pliki cookies, skontaktuj się z nami za pomocą opcji "Kontakt" , a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc.

Czy masz inne wątpliwości?


1. Zgodnie z Warunkami użytkowania, nie odpowiadamy w żadnych okolicznościach, za działanie stron, do których linki istnieją na naszej stronie, ani za działanie żadnej strony, która poprzez link na niej umieszczony prowadzi do naszej strony, jako że nie kontrolujemy działania tychże stron ani metod ich działania.
2. Użytkownik wykorzystuje internet w celu korzystania z naszej strony, mając świadomość wszystkich  nieodłącznych zagrożeń, czyli ekspozycji na możliwe działania: ze strony osób trzecich, niezgodne z prawem, a nawet przestępcze. AGRIKOLAGE nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za takie działania oraz ewentualne niepowodzenia w zakresie bezpieczeństwa komunikacji, a w konsekwencji, wszelkie niewłaściwe wykorzystanie danych przez osoby trzecie, które mają dostęp do tych danych za pośrednictwem tychże działań.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, które są wysyłane ze stwierdzeniem ich prawdziwości i może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej za używanie fałszywych lub niedokładnych informacji.


Czy Polityka Prywatności może zostać zmieniona?
Tak. AGRIKOLAGE może zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. Przeglądanie aktualnej wersji elektronicznej, pozwala być na bieżąco z założeniami obowiązującej Polityki Prywatności.